Κέντρο Επιμόρφωσης Επιχειρηματικής & Επαγγελματικής Αριστείας

H Accabus  δημιούργησε τώρα,

 

 

 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα :

 

Κέντρο Ολοκληρωμένης Επιμόρφωσης Επιχειρηματικής & Επαγγελματικής Αριστείας

 

     Ένα ειδικό σχολείο, που διδάσκει τις πτυχές της Επιχειρηματικής αριστείας  – και όχι μόνον –

σε όλους όσους έχουν στόχο την διαρκή βελτιστοποίηση και αρίστευση ! σε όλους τους τομείς δράσεων των επιχειρήσεων, και της ζωής, σε επιχειρηματικό,

επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο εφαρμόζοντας την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης ακαδημαϊκής γνώσης.

 

     Το «Σχολείο» Επιχειρηματικής, Επαγγελματικής και Προσωπικής Αριστείας –  μια δημιουργία της Accabus –

ακολουθεί ένα πρωτοπόρο και ευέλικτο πλαίσιο μαθητείας, προσαρμόσιμο σε κάθε ανάγκη.

 

     Ενδεικτικές ενότητες : Στρατηγική (ανάλυση, μέθοδοι και εργαλεία), Ανάλυση συστημάτων, Ανάλυση επενδύσεων, καινοτομία,Λιτή διαχείριση, Χρηματοοικονομική ανάλυση, , βιωσιμότητα κ.ά.

 

     Διοργανώνουμε Σεμινάρια Επιχειρηματικής, επαγγελματικής και προσωπικής Αριστείας και κύκλους σπουδών, σε όλες τις ανωτέρω ενότητες, στήν έδρα μας, ενδοεπιχειρησιακά ή σε αίθουσες τρίτων.

 

 

     Με την Εγγύηση επιστροφής χρημάτων της Accabus.

 

 

Accabus : – Το βέλος της γνώσης, που εκκινεί από την χορδή της εμπειρίας, της γνώσης

(και της έρευνας), και που στοχεύει στην ουσία, της κορυφής της ουσίας.

 

 

Accabus : –  Η πρώτη δύναμη που κινεί τον κόσμο προς την αριστεία !.